13 Haziran 2011 Pazartesi

Kapitalizmin Arkaik Kültürü

Fransız devriminin, kökensel olarak burjuva hareketi olduğu ve devrimin aristokratik yönetime indirilen jakoben nitelikli bir darbe olmaktan çok kapitalist kökenli olduğu tarihçiler ve sosyologlar tarafından devrimin polemik konusu yapılan en önemli özelliklerinin başında gelir.

Ellen Wood'un "Kapitalizmin Arkaik Kültürü" isimli çalışmasında ise kapitalizmin gelişimi Fransız ve İngiliz örneği üzerinden analiz ediliyor. Kapitalizmin beşiği olarak kabul genel kabul gören İngiltere'de kapitalizmin oluşumunun nedensel tarihini sorgulayan Wood, kapitalist üretim ilişkilerinin neden Fransa'dan önce İngiltere'de görüldüğünü sorguluyor.

Wood'un karşılaştırmalı bir analize tabi tuttuğu Fransa ve İngiltere arasındaki temel fark olarak olarak toprağın sahiplik biçimi üzeriden yola çıkan Wood, İngiltere'de hiç bir zaman bireysel mülkiyeti olgusunun gelişmediğini,  toprakların kilise ve kilise üzerindeki tartışılmaz etkisi olan Kraliyet Sınıfına ait olduğunu savunuyor, buna karşın Fransa'da aristokratik toprak sahiplerinin hizmetinde çalışan özgür olmayan bir köylü kesiminin varlığına dikkat çeken Wood, sonra dönüşüme uğrayan bu köylü kesiminin devrimde başrolu oynayacak burjuvaziye dönüşümünün kronolojik bir analizini de yapıyor, dönüşerek önce burjuva sonra da kapitalist olarak adlandırılacak bu köylü sınıfının devrimin diyalektik unsuru olduğunu vurgulayan Wood, Fransa'nın yaşadığı özgürlük,adalet,kardeşlik görünümü altında ekonomik bir temele sahip olan  iç savaşın İngiltere'de hiç bir zaman yaşanmadığına ve bu sebepten dolayı da İngiltere'de devlet eliyle yani kraliyet hegemonyasında kilise destekli bir kapitalizmin Fransa'dan önce tarih sahnesinde boy göstermesinin sebebi olarak gösteriyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...